Skip til hoved indholdet

Ventelisten til boligerne i Holbæk


Søger du bolig i Holbæk by?

Vær opmærksom på at boligerne i Holbæk by på nuværende tidspunkt ikke genudlejes

Ventelisteregler


 • Du skriver dig op her på hjemmesiden, hvilket koster 250 kr. 

  For at blive stående på ventelisten, vil du én gang årligt modtage et girokort på 150 kr. VAB anbefaler at tilmelde denne opkrævning til PBS, så du ikke risikerer at overse en indbetaling og derved blive slettet af ventelisten.

  Indbetaler du ikke det årlige ventelistegebyr, vil du blive slettet af ventelisten.

  Det er gratis at blive skrevet op til ungdomsboliger.

 • Den interne venteliste er for dem, der allerede bor i VAB, men som ønsker at have mulighed for at flytte internt, enten i den afdeling de bor i eller til en anden afdeling.

  Du er ikke automatisk skrevet op på den interne venteliste, fordi du bor i en VAB-bolig. Du skal derfor selv sørge for at blive skrevet op på den interne venteliste, hvis du ønsker at have mulighed for at flytte internt senere.

  Opskrivning på den interne venteliste er kun gældende, så længe du bor i en bolig hos VAB. Fraflyttes boligen, vil opskrivningen blive slettet.
  Opskrivningen vil også blive slettet, hvis du gennem den interne venteliste opnår en anden bolig hos VAB.

  Bor du i en ungdomsbolig eller i et værelse, kan du kun søge en anden ungdomsbolig eller værelse via den interne venteliste og ikke en familiebolig.

  Ansøgere på den interne venteliste, vil komme foran ansøgere på den eksterne venteliste, da de ved fraflytning frigiver en bolig i VAB. Vær opmærksom på at det kun er hver anden ledige bolig, der tildeles den interne venteliste. 

  Hvis du er anvist af kommunen til dén bolig, som du har i dag, og kommunen har den fulde anvisningsret til denne, kan du ikke komme på den interne venteliste. Kommunen vil derfor disponere over denne bolig, og da du ikke frigiver en bolig til VAB, kan du i denne situation kun skrive dig op på den eksterne venteliste.

  VIGTIGT - Ønsker du at blive skrevet op på den interne venteliste, skal du først skrive dig op her på hjemmesiden og efterfølgende kontakte udlejningen i VAB på udlejning@vab.dk

 • Den eksterne venteliste er for alle.

  Boligsøgende som ikke i forvejen er lejere hos VAB, og som ønsker at komme i betragtning til ledige boliger, vil blive skrevet op på den eksterne venteliste.

  Hvis du bor i VAB, men ønsker at sikre dig en mulighed for at få en ny bolig efter en evt. fraflytning, skal du skrive dig op på den eksterne venteliste.

 • Ungdomsboliger lejes fortrinsvis ud til unge under uddannelse.

  Lejere som bor i en ungdomsbolig skal derfor kunne forevise studiedokumentation én gang årligt.

  Unge der ikke er under uddannelse kan komme i betragtning, hvis der ikke er ansøgere under uddannelse på ventelisten. Lejeforholdet vil i så fald gives på dispensation for et år af gangen.

  Lejere af ungdomsboliger kan kun søge på den interne venteliste til andre ungdomsboliger og ikke til familieboliger.

  Det er gratis at blive opskrevet på venteliste til ungdomsboliger.

   

  Anvisningsret:
  De fleste kommuner benytter sig af anvisningsretten til minimum hver 4. ledige ungdomsbolig i en afdeling.
  Det betyder, at minimum hver 4. ledige ungdomsbolig i hver afdeling stilles til kommunens rådighed.

 • Når du får en bolig i VAB, er der en karensperiode på 2 år. Det vil sige, at du først kan få tilbudt en bolig i en anden afdeling via den interne venteliste, når du har boet i din bolig i 2 år. Du har dog mulighed for at søge en anden bolig i din egen afdeling med det samme.

 • Accepterer du et tilbud på en bolig i VAB, vil du blive slettet af ventelisten.

  Herefter har du som lejer mulighed for at skrive dig op på den interne venteliste og få en fortrinsret.

 • Dine børn eller gode venner kan ikke overtage dit medlemskab.

  Opskrivningen er personlig og kan kun overdrages til ægtefælle/samlever ved dødsfald eller ved flytning til plejehjem.

Skriv dig op

Opret dig som medlem og start din boligsøgning allerede i dag