Skip til hoved indholdet

Læs mere


Din placering på ventelisten er et her og nu billede og kan sagtens ændre sig. I følge lovgivningen skal almene boligselskaber udleje sine boliger til de medlemmer, som har stået længst tid på ventelisten. Derfor er dit nr. styrende for din placering på ventelisten.


Derfor rykker du op og ned af ventelisten
Ofte sker det, at et passivt medlem, som har højere anciennitet end dig (er skrevet op før dig), gør sig aktiv. I denne situation vil du rykke ned af ventelisten.
Du vil også rykke ned af ventelisten, hvis et medlem med højere anciennitet end dig tilføjer en afdeling til sit medlemskab, som også du er skrevet op til. Kort sagt, det påvirker din placering på ventelisten, hvad de andre medlemmer med højere anciennitet end dig foretager sig.


Hvis du står nr. 1 på ventelisten
Du skal også være opmærksom på, at hvis du f.eks. står nr. 1 på ventelisten, er det ikke sikkert, at du vil få den næste ledige bolig i pågældende afdeling tilbudt. Det hænger sammen med, at vi har aftaler med de forskellige kommuner, hvor en del af de ledige boliger går til kommunens venteliste.

Du vil heller ikke få næste ledige bolig tilbudt i pågældende afdeling, hvis du står nr. 1 på den interne venteliste (for lejere som bor hos VAB i forvejen), og næste ledige bolig tildeles den eksterne venteliste.

Skriv dig op

Opret dig som medlem og start din boligsøgning allerede i dag