Ventelisteregler

Man skal være fyldt 15 år, for at kunne blive skrevet på ventelisten. Opskrivningen er personlig og kan kun overdrages til ægtefælle/samlever ved dødsfald samt flytning til plejehjem - altså ikke ved evt. skilsmisse.

Det koster kr. 200,00 at blive skrevet på ventelisten. Hvert år vil du modtage opkrævning på ajourføringsgebyr på kr. 100,00, hvis du fortsat ønsker at stå på ventelisten, ellers vil du automatisk blive slettet.
VAB har ingen pligt til at efterspore ny adresse.  

Bemærk at opkrævningen skal tilmeldes til PBS.

Accepterer du et tilbud på en lejlighed hos VAB, vil du blive slettet af ventelisten.

Ventelister:

OBS
Pr. 1. juli 2019 blev reglerne omkring tildeling af almene familieboliger ændret - læs mere her.

 

Intern venteliste
Den interne venteliste er forebeholdt VABs lejere.
Denne er kun gældende, så længe man bor i en bolig hos VAB. Fraflyttes boligen, vil opskrivningen blive slettet.
Opskrivningen vil også blive slettet, hvis du gennem den interne venteliste opnår en anden bolig hos VAB.

Ansøgere på den interne venteliste, vil komme foran ansøgere på den eksterne venteliste, da de ved fraflytning frigiver en bolig i VAB.

Du skal som lejer være klar over, at der er en karenstid på 2 år, hvis du søger en bolig i en anden afdeling, end den du bor i. Hvis du til gengæld søger en bolig i samme afdeling, er der ingen karenstid.

Lejere af ungdomsboliger har kun oprykningsret til andre ungdomsboliger, men ikke familieboliger.

VIGTIGT - kontakt udlejningen i VAB, hvis du ønsker at komme på den interne venteliste.
 

Ekstern venteliste
Den eksterne venteliste er for alle - både lejere og boligsøgende.
Boligsøgende, som ikke i forvejen er lejere hos VAB og som ønsker at komme i betragtning til ledige boliger, vil blive skrevet op på den eksterne venteliste.
Lejere, som ønsker en opskrivning, der også er gældende, hvis man fraflytter sin bolig hos VAB, skal derfor skrive sig op på den eksterne venteliste.
 

Akutboligliste
VAB har ikke en akutboligliste, men kan udelukkende kun udleje boligerne udfra ansøgerens anciennitet på ventelisten. Er du i akut bolignød, kan du evt. kontakte dén kommune, som du er bosat i. Nogle kommuner har såkaldte boligpolitiske kriterier, hvor bestemte persongrupper har en særlig fortrinsret til boligerne - se de specielle kriterier her.  

Acceptér cookies fra www.vab.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies