Byggeri og renoveringer

VAB bygger boliger i høj kvalitet med vægt på lav driftsøkonomi, lavt energiforbrug og lave vedligeholdelsesudgifter. Boligtyperne er i varierende størrelser  - ”boliger for alle”.

Der udover bestræber VAB sig på at opføre boliger med nogle rationelle planløsninger med regulære rum med så lidt  ”spildplads” som muligt.

Alle boliger bliver opført, så de er tilgængelige for kørestolsbrugere med niveaufri adgang og med beliggenhed i bynære områder med vægt på tæt afstand til indkøbsmuligheder, institutioner og offentlig transport. VAB lægger vægt på, at lejerne føler nærvær og tryghed i bebyggelsen.

Herudover har vi fokus på at renovere vores eksisterende boliger - især i forhold til at få skabt nogle energirigtige samt vedligeholdelsesfrie løsninger.Nedenfor ses et samlet overblik over, hvor i VAB der er nybyggerier samt igangværende renoveringsprojekter.

Nybyggeri

Etape III af Vølunden i Holbæk opføres 30 familieboliger som tæt-lav byggeri, der forventes færdigt sidst i 2023. Disse boliger placeres på grunden vest for Vølunden 49 - 59.

For at skrive sig op til Vølundens etape III skal du tilføje afd. 197 Vølunden til din venteliste.

Du kan læse mere om boligerne i Vølunden her.


Søbæksparken i Jyderup

Taget bliver udskiftet og boligerne efterisoleres - døre og vinduer udskiftes også. Projektet forventes færdigt sidst i 2021.

Du kan læse mere om boligerne i Søbæksparken her.


Holmagervej i Hørve

Boligerne skal have udskiftet taget og ovenlysvinduerne samt renoveret murværket og faldstammer. Projektet forventes færdigt først i 2022.

Du kan læse mere om boligerne på Holmagervej i Hørve her.


Banevej i Store Merløse

Boligerne på Banevej i Store Merløse får nye badeværelser samt nye døre og vinduer. Der udover skal bygningerne have nyt tag, og der skal efterisoleres. Samtidig skal udenomsarealerne fornys. Projektet forventes færdigt sidst i 2022.

Du kan læse mere om boligerne på Banevej i Store Merløse her. 


Lindevej i Jyderup

Boligerne på Lindevej i Jyderup skal have udskiftet døre og vinduer samt have nye badeværelser. Derudover skal facaderne efterisoleres, og der skal bygges 4 tilgængelighedsboliger. Projektet opstartes først i 2022 og forventes færdigt i 2023.

Du kan læse mere om boligerne på Lindevej her.


Nellemosevej i Asnæs

Boligerne på Nellemosevej i Asnæs skal have udskiftet døre og vinduer samt have nye badeværelser. Derudover skal facaderne efterisoleres, og der skal bygges 10 tilgængelighedsboliger. Projektet opstartes først i 2022 og forventes færdigt først i 2023.

Du kan læse mere om boligerne på Nellemosevej her.


Skolevænget i Svebølle

Boligerne på Skolevænget i Svebølle skal have udskiftet taget, døre og vinduer samt have udskiftet taget på carportene. Projektet afsluttes sidst i 2021. Taget på carportene udskiftes dog i marts 2022.

Du kan læse mere om boligerne på Skolevænget her.


Snakagervej i Sørby Magle

Boligerne på Snakagervej i Sørby Magle skal have udskiftet døre, vinduer inkl. ovenlysvinduer samt taget. Derudover skal der efterisoleres på loftet samt foretages reparationer på murværket. Projektet forventes færdigt sidst i 2021. 

Du kan læse mere om boligerne på Snakagervej her.


Bellisvej i Svebølle

Boligerne på Bellisvej i Svebølle skal have udskiftet badeværelser samt døre og vinduer. Derudover skal taget og tagrender udskiftes samt renovering af kloak. Projektet opstartes sidst i 2021 og forventes færdigt sidst i 2022.

Du kan læse mere om boligerne på Bellisvej her.


Dahlerupsvej på Odden

Boligerne på Dahlerupsvej på Odden skal have udskiftet taget, vinduerne samt køkkenerne. Derudover installeres varmepumper, og murværket repareres. Projektet opstartes i 2021 og forventes færdigt sommeren 2022. 

Du kan læse mere om boligerne på Dahlerupsvej her.


Marie Bangsvej i Egebjerg

Boligerne på Marie Bangsvej i Egebjerg skal have udskiftet badeværelserne. Projektet opstartes i februar 2021 og forventes færdigt sidst i 2021.

Du kan læse mere om boligerne på Marie Bangsvej her.


Jessensvej på Odden

Boligerne på Jessensvej på Odden skal have udskiftet døre og vinduer samt overstrygning af taget. Derudover skal varmekilden udskiftes og murværket repareres. Projektet opstartes sommeren 2021 og forventes færdigt sommeren 2022.

Du kan læse mere om boligerne på Jessensvej her.


Præstemarken i Jyderup

Boligerne skal have udskiftet utæt murværk pga. vandindtrængen. Projektet forventes at at stå på i perioden sidst i 2021 til sommeren 2022.

Du kan læse mere om boligerne i Præstemarken i Jyderup her.


Gåsebjerg i Jerslev

Boligerne skal have nye vinduer samt nye udvendige og indvendige døre. Taget skal afrenses, og der skal ny flisebelægning samt nye p-pladser. Projektet opstartes sidst i 2021 og forventes færdigt sidst i 2022.

Du kan læse mere om boligerne i Gåsebjerg i Jerslev her.


Solvænget i Nyrup

Boligerne skal have udskiftet døre og vinduer samt varmekilde fra el-varme til varmepumper. Projektet forventes at vare i perioden sidst i 2021 til sidst i 2022.

Du kan læse mere om boligerne i Solvænget i Nyrup her.


Labæk/Fjordgårdsvej i Holbæk

Boligerne skal gennemgå en stor renovering, hvor badeværelser og køkkener udskiftes samt gulve, døre og vinduer. Facaden skal ligeledes isoleres, og der ombygges 6 boliger til tilgængeligehedsboliger. Der udover får boligerne, som har bad i kælderen, bad i lejemålet. Projektet forventes at opstarte sidst i 2022 og forventes at afslutte sidst i 2024.

Du kan læse mere om boligerne i Labæk/Fjordgårdsvej her.  


Rosenvænget/Hybenvej i Ruds Vedby

Boligerne i Rosenvænget/hybenvej i Ruds Vedby skal gennemgå en større renovering, hvor døre, vinduer, taget samt gavle skal udskiftes. Der udover skal boligerne efterisoleres og kloaken renoveres. 15 boliger vil blive ombygget til tilgængelighedsboliger. Projektet forventes at opstarte i foråret 2022.

Du kan læse mere om boligerne i Rosenvænget/Hybenvej i Ruds Vedby her.


Acceptér cookies fra www.vab.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies