Handelsbetingelser

Elmevej 4
4450 Jyderup
CVR 13152128
Konto nr. 4343 4691169030

Varen:

Du køber retten til at stå på venteliste til en/eller flere boliger i en af VAB's afdelinger. Med opskrivningen følger ingen garanti for, hvornår du bliver tilbudt en bolig.

Prisen:

Opskrivningsgebyret dækker 1 års opskrivning på ventelisten. Det koster 200,00 DKK. incl. moms og afgifter. Hvert år vil du modtage et indbetalingskort på et ajourføringsgebyr på 100,00 DKK. Dette skal indbetales, hvis du fortsat ønsker at stå på ventelisten, ellers vil du automatisk blive slettet.

Opskrivning til ungdomsboliger er gratis.

Opskrivning til ældreboliger varetages af den kommune, som boligen er beliggende i. Kontakt derfor den pågældende kommunen for mere information.

Betaling:

Når opskrivning sker via internettet skal betalingen ligeledes foregå via internettet med betalingskort. Hvis du ikke har mulighed for dette, kan du få tilsendt et girokort.
Bemærk, at du først er aktiv søgende, når betalingen er gennemført.

Følgende betalingskort accepteres:

Registrering:

Klik på linket "Skriv dig op" og udfyld formularen. Herefter modtager du en mail med dine login oplysninger. Hvis du vælger at betale med girokort, fremsendes dette.

Opnoteringen er personlig og kan kun overdrages til ægtefælle/samlever ved dødsfald - altså ikke ved skilsmisse.

Fortrydelse og reklamation:

Har du skrevet dig på venteliste og betalt opskrivningsgebyret, er aftalen bindende i 1 år. Det er ikke muligt, at få refunderet beløbet. Der er ingen reklamationsret, idet det er en service ydelse du køber og ikke en fysisk vare.

Samtykkeerklæring:

I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Vestsjællands Almene Boligselskab indhenter og behandler oplysninger personnummer (cpr-nummer) i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at Vestsjællands Almene Boligselskab kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at Vestsjællands Almene Boligselskab har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende mellem mig og Vestsjællands Almene Boligselskab men også af praktiske og administrative hensyn.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Vestsjællands Almene Boligselskab benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.

Jeg bekræfter ved afgivelse af mit personnummer, at sammentykkeerklæringen er gennemlæst, forstået og accepteret.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på vab@vab.dk


 

Acceptér cookies fra www.vab.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies