Skriv dig på ventelisten

Bliv medlem og få mulighed for at søge vores mange forskellige boliger

Samtykkeerklæring:

I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Vestsjællands Almene Boligselskab indhenter og behandler oplysninger personnummer (cpr-nummer) i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at Vestsjællands Almene Boligselskab kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at Vestsjællands Almene Boligselskab har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende mellem mig og Vestsjællands Almene Boligselskab men også af praktiske og administrative hensyn.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Vestsjællands Almene Boligselskab benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.

Jeg bekræfter ved afgivelse af mit personnummer, at sammentykkeerklæringen er gennemlæst, forstået og accepteret.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på vab@vab.dk

Der opstod en fejl, da vi forsøgte at oprette dig.

"{{response.data.SystemValidationResult.Message}}"

Ret venligst dine informationer til - eller kontakt boligselskabet hvis det ikke lykkedes.

"Postnummer og by skal være udfyldt"

Ret venligst dine informationer til - eller kontakt boligselskabet hvis det ikke lykkedes.

Et medlem med det samme cpr.nr. er allerede skrevet op i VAB.

Ret venligst informationerne til eller kontakt boligselskabet, hvis ikke det lykkes.

Fødselsdato på samlever ikke korrekt.

Ret venligst til. Formatet er DDMMÅÅÅÅ - som de første seks cifre i et personnummer

Alle tilgengelige medlemskaber er allerede registreret på en medlem med given cpr nummer.

Du bliver oprettet som bruger.

Dette koster {{response.data.Amount | currency:"Kr. ":0}},-Tryk på knappen for at gennemføre betalingen.Du kan oprettes som bruger.

Du har valg et medlemsskab, der er gratis. Tryk på knappen for at gennemføre oprettelsen.Du bliver oprettet som bruger.

Dette koster {{amount | currency:"Kr. ":0}},-Tryk på knappen for at gennemføre betalingen.Du kan oprettes som bruger.

Du har valg et medlemsskab, der er gratis. Tryk på knappen for at gennemføre oprettelsen.