Beboerdemokrati

Med vores slogan ”boliger tæt på dig” vil vi blandt andet gerne understrege det vigtige budskab, at VAB har fokus på beboerdemokrati og dialogen med beboerne. Samtidig har man som beboer i VAB medindflydelse på rigtig mange beslutninger, som har betydning for boligafdelingen, fællesskabet og økonomien.

I en almen boligorganisation er der mange, der træffer beslutninger. I boligafdelingen er det afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Det er afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i boligafdelingen. Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.

Beboerdemokratiet er efter VAB’s opfattelse grundstenen i hele den måde vi driver vores boligafdelinger på. Beboerne har fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, og det er beboerne som vedtager budgettet. Det vil sige at de træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer, der skal foretages. Beboerne fastlægger også regler om fælles områder som beboerlokaler, vaskerier, legepladser, de grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet i boligafdelingen.

På afdelingsmødet, som typisk afholdes i april måned, vælger beboerne en afdelingsbestyrelse som har den daglige kontakt til VAB. På afdelingsmødet forelægges regnskab og det kommende års budget og dermed husleje for beboerne.

Ved større spørgsmål, som for eksempel iværksættelse af større vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af døre, vinduer og køkkener m.m., holdes ofte flere møder. Også her er det beboerne som via demokratiet har den fulde indflydelse.

Vi arbejder hele tiden med videreudvikling af beboerdemokratiet. For at det skal fungere godt, må mange af beboerne i en boligafdeling være aktive. Du opfordres derfor til at møde frem og deltage i debatten, når der indkaldes til afdelingsmøde. Er der problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse.

Acceptér cookies fra www.vab.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies